Wersja językowa


      Innowacja Sp. z o.o. zajmuje się produkcją wyrobów aluminiowych
   ze stopów AlSi7Mg, AlSi10Mg wg. normy EN-PN 1706. Oferta wykonania
   wyrobów obejmuje kompletny proces technologiczny, z podziałem na
   etapy produkcyjne:

    Projektowanie i wykonywanie oprzyrządowania modelowego
    oraz form kokilowych.

    Produkcja odlewów ze stopu AlSi:
     - metodą kokilową,
     - metodą piaskową, w masach klasycznych
     - metodą paskową w masach samoutwardzalnych na bazie spoiwa
    geopolimerowego
.

    Obróbka cieplna odlewów aluminiowych.
    Obróbka odlewów na maszynach konwencjonalnych.
    Specjalistyczna obróbka na urządzeniach sterowanych numerycznie.
    Malowanie proszkowe.

      W celu zapewnienia indywidualych wymagań jakościowych klientów
   wyroby gotowe mogą zostać poddane szczegółowej kontroli w zakresie:

   Badanie składu chemicznego stopu.
   Pomiar geometryczny na współrzędnościowej maszynie pomiarowej.
   Pomiar twardości stopu oraz badania wytrzymałościowe.
   Badanie szczelności powietrzem w wodzie.
   Badanie szczelności helem.

Rozwiń temat    12.2023
     Informujemy, że Innowacja Sp. z o.o. uzyskała pomoc w ramach
    programu rządowego pod nazwą:
    "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami
    gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023r."

    11.2019
     Zmiana danych adresowych Spółki.
Rozwiń temat
Zapel S.A.
innowacja@innowacja.net.pl
Home :: Oferta :: Historia :: Polityka jakości :: Lista kontaktów :: Lokalizacja