Wersja językowaSpółka INNOWACJA została powołana Aktem Notarialnym z dnia 11 lipca 2000roku, a zezwolenie nr 60 na prowadzenie działalności gospodarczej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan otrzymała w dniu 22.12.2000r. Cały kapitał zakładowy spółki w wysokości 2 244 000 zł posiadają Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale.

W stosunkowo krótkim okresie czasu INNOWACJA, dzięki usilnym zabiegom marketingowym swojego właściciela tj. ZPE ZAPEL oraz wysokiej jakości wyrobów, zdobyła ugruntowaną pozycję na europejskim rynku energetycznym. W chwili obecnej spółka większą część swej produkcji eksportuje do tak renomowanych firm jak ABB, ALSTOM czy VATECH. Zdobycie nowych rynków zbytu zaowocowało także bardzo znacznym wzrostem produkcji. W 2000r odlewnia wytwarzała niespełna 4 tony obrobionych mechanicznie odlewów miesięcznie, podczas gdy obecnie wytwarza ich ponad 20 ton. Zmieniły się także rodzaje produkowanych wyrobów. Na początku działalności firmy były to tylko okucia izolatorów porcelanowych, natomiast obecnie są to odlewy o złożonej obróbce skrawaniem i wysokich wymaganiach jakościowych. Duża część odlewów podlega badaniom szczelności a w ostatnich latach uruchomiono produkcję 8 odlewów będącymi de facto zbiornikami ciśnieniowymi mającymi bardzo wysokie wymagania odnośnie wytrzymałości mechanicznej.

W ciągu kilku lat po rozpoczęciu działalności spółka INNOWACJA jest nowoczesną firmą zatrudniającą ponad 90 osób, produkującą odlewy ze stopów Al-Si kompletnie obrobione mechanicznie.

Wielkim atutem firmy okazał się fakt, możliwości uruchomienia od podstaw. Spółka sama przygotowuje projekt techniczny oprzyrządowania technologicznego (w tym form odlewniczych i modeli) oraz sama wykonuje to oprzyrządowanie dzięki istniejącej w jej strukturach narzędziowni oraz modelarni.

Chcąc sprostać rosnącym wymaganiom klientów INNOWACJA podjęła znaczące działania inwestycyjne. Zakupiono nowoczesny spektrometr emisyjny firmy SPECTRO służący do badania składu chemicznego materiału, zakupiono nowoczesne ccentra obróbcze oraz tokarki. Znacznie zwiększono moce produkcyjne odlewni kokilowej poprzez zainstalowanie kilku nowych pieców podgrzewczych metalu. W sierpniu 2007 zakupiono drugi piec do topienia stopu, podwajając w ten sposób możliwości produkcyjne gniazda przygotowania ciekłego aluminium. Wybudowano stanowisko badań ciśnieniowych odlewów i unowocześniono malarnię proszkową poprzez zakup nowoczesnego agregatu napylającego firmy HÜBNER. W produkcji odlewów wykorzystywana jest zarówno technologia grawitacyjnego odlewania do form metalowych (tzw. kokil), jak i technologia odlewania piaskowego. Odlewy poddawane są obróbce cieplnej w piecu wgłębnym typu PEG-15x22/550. Proces sztucznego starzenia odlewów stanowiący część procesu obróbki cieplnej przeprowadzany jest w suszarce komorowej SEM-4. Odlewy w zależności od wymagań klienta poddawane są oczyszczaniu strumieniowo - ciernemu w procesie piaskowania lub śrutowania. W procesie obróbki skrawaniem obok tradycyjnych tokarek i frezarek spółka używa maszyn sterowanych numerycznie takich jak centra obróbcze MICRON VCE 1600 PRO, HASS EC 1600, MAS MCV 1016, HP-4 i HP-5, tokarki DMG NEF 600, TRAUB TND 630, wiertarka współrzędnościowa VR-5. Na życzenie klienta odlewy mogą być pomalowane farbami proszkowymi. W zależności od zastosowania odlewy poddawane są dodatkowym badaniom takim jak np. badanie szczelności sprężonym powietrzem w wodzie, czy badanie ciśnieniowe poprzez wtłoczenie do odlewu wody pod zadanym ciśnieniem. W chwili, aby sprostać coraz wyższym oczekiwaniom klientów, precyzyjne badanie szczelności helem dokonuje się za pomocą automatycznego stanowiska firmy Lőwener Vacuumservice. Pomiar metrologiczny dokonywany jest za pomocą maszyny pomiarowej DEA Global Classic.

Konieczność ciągłej walki o klienta spowodowała, że obok działań inwestycyjnych trzeba było podjąć także energiczne działania związane z poprawą zarządzania procesem produkcji i procesem zarządzania jakością. Dlatego w 2005r. Zarząd INNOWACJI podjął decyzję o rozpoczęciu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001. W rekordowo krótkim okresie czasu, krótszym niż 1 rok, taki system udało się wdrożyć. We wrześniu 2005 roku INNOWACJA Sp. z o.o. przeszła pomyślnie proces certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie.

Aktualne działania firmy skierowane są na dalsze podnoszenie jakości i poszerzanie oferty wyrobów o nowe pozycje.

Mamy nadzieję, że przybliżone tutaj możliwości produkcyjne i potencjał rozwoju spółki sprawią, iż Państwa kontakt z nami stanie się podstawą długoletniej współpracy.


Zapel S.A.
innowacja@innowacja.net.pl
Home :: Oferta :: Historia :: Polityka jakości :: Lista kontaktów :: Lokalizacja