Wersja językowa


Głównym celem działalności Innowacja Sp. z o.o. w Nowej Dębie jest dostarczanie odlewów aluminiowych oraz świadczonych usług
w zakresie obróbki mechanicznej, na poziomie spełniającym potrzeby i oczekiwania klientów tak obecnych, jak i przyszłych.

Naszą specjalnością jest:

produkcja krótkoseryjna odlewów aluminiowych wraz z oprzyrządowaniem do odlewania metodą kokilową i piaskową,
obróbka mechaniczna odlewów aluminiowych i żeliwnych,
zabezpieczenie lakiernicze powierzchni odlewów aluminiowych.

Jesteśmy szczególnie przygotowani do produkcji odlewów dla przemysłu aparatów energetycznych i w tej dziedzinie pragniemy być postrzegani jako rzetelny i solidny partner szczególnie dla koncernów o światowej renomie. Jednocześnie rozwijamy nasze możliwości
w celu zaspokajania potrzeb klientów z innych branż.

Politykę Jakości kierownictwo firmy realizuje przez:

spełnianie potrzeb i oczekiwań Klientów poprzez ich fachową obsługę i terminową realizację zamówień i umów,
współpracę z dostawcami, którzy są w stanie sprostać wymaganiom jakościowym i terminowym,
stosowanie nowoczesnych technologii w realizowanych przez nas wyborach i usługach.

Dla osiągnięcia tych zamierzeń wdrożony został system zarządzanie jakością spełniający wymagania normy PN - EN ISO 9001 : 2009 oraz konsekwentnie doskonalone są działania.

Zarząd firmy "Innowacja" zapewnia zasoby do realizowania polityki jakości poprzez:

logiczną politykę kadrową, określenie kompetencji, uprawnień i obowiązków pracowników,
oraz zapewnienie możliwości samorealizacji i rozwoju,
wysokie kwalifikacje personelu,
niezbędne zasoby materialne.

Zarząd gwarantuje znajomość Polityki Jakości przez wszystkich pracowników oraz włączenie założeń Systemu Zarządzania Jakością do zakresu ich obowiązków.

Zapel S.A.
innowacja@innowacja.net.pl
Home :: Oferta :: Historia :: Polityka jakości :: Lista kontaktów :: Lokalizacja