Wersja językowa


INNOWACJA Sp. z o.o. stosuje dwie technologie wykonywania odlewów:

Odlewanie w formach piaskowych
Odlewanie w formach metalowych zalewanych grawitacyjnie


Odlewy wykonywane są z odlewniczych stopów aluminium - AlSi7Mg, AlSi10Mg, wg. EN-PN 1706.

Nasze możliwości produkcyjne to około 220 ton odlewów na rok.


Maksymalny gabaryt odlewu: 750x750x500 mm
Maksymalny ciężar odlewu brutto: 80 kg

Maksymalny gabaryt odlewu: 700x700x250 mm
Maksymalny ciężar odlewu: 55 kg

Ponadto "Innowacja" Sp. z o.o. posiada na wyposażeniu urządzenia:

Centralna topialnia wyposażona w dwa piece gazowe przechylne typu: PGTp-800Al i CTG 11/70
o pojemności 800 kg stopu aluminium każdy, czas topienia wsadu ok. 4 godzin.

Stanowisko do obróbki cieplnej odlewów aluminiowych, wyposażone w elektryczny piec wgłębny do pracy z atmosferą powietrza typu PEG-15x22/550 wraz z wanną do oziębiania w wodzie typu DRW-15x22 podczas procesu przesycania oraz suszarkę komorową SEM-4 do starzenia odlewów.

Obróbka ścierno-wykańczająca przeprowadzana jest za pomocą zawiesiowego urządzenia śrutowniczego PG 10x15/2TR z systemem płynnej regulacji obrotowej turbin oraz filtrem antywybuchowym F.C. 6.

Obróbka mechaniczna odlewów wykonywana jest na:
- Centrum obróbczym Micron VCE 1600 PRO
- Centrum obróbczym HAAS EC 1600
- Frezarkach numerycznych MAS MCV 1016 QUICK
- Centrum obróbczym HP 4, HP 5
- Wiertarce współrzędnościowej VR 5 N
- Tokarkach TRAUB TND 630
- Tokarkach konwencjonalnych typu: TUD 50, TUR itp.

W celu zapoznania się ze szczegółami oferty oraz możliwościami produkcyjnymi zakładu prosimy o kontakt z siedzibą firmy.

Zapel S.A.
innowacja@innowacja.net.pl
Home :: Oferta :: Historia :: Polityka jakości :: Lista kontaktów :: Lokalizacja